torsdag 19 juli 2012

Nöje

är dagens tema.  En säng är bra för detta ändamål.